Jak naprawić źle zaktualizowany kontroler Z5R-Web

Instrukcja oprogramowania kontrolera Z5R-WEB w trybie rozruchowym (awaryjnym)

 

Tę operację należy wykonać w przypadku, gdy podczas standardowej aktualizacji wystąpiła awaria (np.: przerwa) i aktualizacja zakończyła się nie powodzeniem, wynikiem czego Z5R-WEB nie można pracować w sieci a jego adres IP nie może zostać odnaleziony.

Kontroler Z5R-WEB posiada dwa pliki aktualizacji, pierwszy Z5RWEB_XXXX_factory.bin odpowiedzialny za karty sieciowe, drugi Z5RW(XXX)_controller.rom odpowiedzialny za moduł sterowania. Po niżej znajdują się instrukcje, aktualizacji dla każdego pliku osobno w przypadku, gdy standardowa aktualizacja jest niemożliwa..

 

MODUŁ KARTY SIECIOWEJ W Z5R-WEB

 1. Zdjąć napięcie z Z-5R WEB.
 2. Wyjmij baterię z gniazda w Z-5R WEB (jeśli jest włożona).
 3. W celu aktywacji trybu rozruchowego proszę krótkim przewodem połączyć zaciski „GREEN” i „DATA1” w kontrolerze.
 4. Należy umieścić zworkę w pozycji „Config”.
 5. Podłączyć napięcie do Z-5R WEB. W trybie rozruchowym będzie ciągle migać dioda led „Status”. Następnie dwa razy mrugną diody „Ethernet”, „Wi-Fi”, „USB”.
 6. Teraz podłącz bezpośrednio kablem Ethernet kontroler z kartą sieciową komputera.
 7. Na komputerze w ustawieniach karty sieciowej (TCP/IP v.4) proszę dodać adres IP: 192.168.1.2.
 8. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP: 192.168.1.1.
 9. W otwartym interfejsie modułu komunikacji (w trybie rozruchowym) kliknij na przycisk „Przeglądaj…” i wybierz odpowiedni plik z firmware Z5RWEB_XXXX_factory.bin, który odpowiada za część karty sieciowej w Z5R-WEB. Następnie kliknij na przycisk „Upload”. Rozpocznie się proces aktualizacji.
 10. Po uruchomieniu aktualizacji:
 • W ciągu 50-ciu sekund migać będą diody „Ethernet”, „Wi-Fi”, „USB”
 • Następnie w ciągu 25-ciu sekund będą szybciej migać diody „Ethernet”, „Wi-Fi”, „USB”
 • Wszystkie diody gasną, miga tylko dioda „Status”
 • Firmware zakończona pomyślnie.
 1. Zdejmij napięcie z Z-5R WEB, usuń zworkę z zacisków „GREEN” i „DATA1”.
 2. Podłącz napięcie do Z-5R WEB. W przypadku udanej próby wgrania firmware metodą rozruchową, będzie migać oraz świecić się dioda led „Conn”, przez 45 sekund zapali się również dioda „Wi-Fi”.
 3. Na laptopie z Wi-Fi połącz się z siecią Wi-Fi kontrolera, zaś na komputerze stacjonarnym (gdy Z5R-WEB podłączony JEST przez Ethernet) w ustawieniach karty sieciowej (TCP/IP v.4) proszę dodać adres IP: 1.1.1.2.
 4. Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP: 1.1.1.1.
 5. W interfejsie WEB kontroler skonfiguruj tryby pracy modułu komunikacji i kontrolera.
 6. Zdejmij napięcie z Z-5R-WEB, umieść zworkę w pozycji „Normal”.
 7. Podłącz napięcie do Z-5R-WEB i sprawdź działanie kontrolera.

Należy podłączyć wszystkie urządzenia (komputer oraz kontroler) pod router w sieci lokalnej i uruchomić oprogramowanie GuardLight – jeśli program automatycznie wyszukał konwerter oraz kontroler Z5R-WEB oznacza że cały proces aktualizacji został przeprowadzony pomyślnie.

 

 

MODUŁ STEROWANIA

 1. Zdjąć napięcie z Z-5R-WEB.
 2. Wyjmij baterię z gniazda w Z-5R-WEB (jeśli jest włożona).
 3. W celu aktywacji trybu rozruchowego proszę krótkim przewodem połączyć zaciski „BEEP” i „DATA1” w kontrolerze.
 4. Należy umieścić zworkę w pozycji „Config”.
 5. Podłączyć napięcie do Z-5R WEB. W trybie rozruchowym będzie ciągle migać dioda led „Status”. Następnie będą się ciągle świecić diody „Conn” i „Wi-Fi”.
 6. Na laptopie z Wi-Fi połącz się z siecią Wi-Fi kontrolera, zaś na komputerze stacjonarnym (gdy Z5R-WEB podłączony JEST przez Ethernet) w ustawieniach karty sieciowej (TCP/IP v.4) proszę dodać adres IP: 1.1.1.2
 7. Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz IP: 1.1.1.1.
 8. W wyświetlonym interfejsie WEB kontrolera (w trybie rozruchowym) znajdź zakładkę „Ustawienia zaawansowane”. W wierszu Aktualizacja kliknij na przycisk „Wybierz plik” i wybierz odpowiedni plik oprogramowania sprzętowego Z5RW(XXX)_controller.rom. Następnie kliknij na przycisk „Upload”. Rozpocznie się proces aktualizacji.
 9. Po uruchomieniu aktualizacji:
 • 5 razy będzie migać dioda led „Status”, jednocześnie będzie piszczeć buzzer.
 • Diody led „Conn” i „Wi-Fi” będę świecić się stale
 • Następnie dioda led „Conn” zaśnie i zapali się ponownie.
 • Firmware zakończone pomyślnie.
 1. Zdejmij napięcie z Z-5R WEB, usuń przewód z zacisków „BEEP” i „DATA1”. Umieść zworkę w pozycji „Normal”.
 2. Podłącz napięcie do Z-5R WEB i sprawdź działanie sterownika.

 

Należy podłączyć wszystkie urządzenia (komputer oraz kontroler) pod router w sieci lokalnej i uruchomić oprogramowanie GuardLight – jeśli program automatycznie wyszukał konwerter oraz kontroler Z5R-WEB oznacza że cały proces aktualizacji został przeprowadzony pomyślnie.

Po zakończeniu wszystkich firmware włóż baterię do gniazda Z-5R WEB (oczywiście, jeśli sterownik jest zamontowany w systemie kontroli dostępu).

 

UWAGA: Napięcie 12V można usuwać z kontrolera poprzez zdejmowanie szeregu zacisków odpowiednich za zasilanie, kontroler jest tak skonstruowany, że nie ma potrzeby odkręcać śrubek z osobnymi przewodami.