Testy wideodomofonów IP

TESTY RÓŻNYCH WIDEODOMOFONÓW IP

Przedstawiamy wycięte fragmenty z niezależnego testu przeprowadzone w zagranicznym laboratorium. Aby uszanować konkurencję nie pokazujemy tutaj ich nazw i modeli.

Fragmenty testu  przedstawiają kilka wspólnych cech wideo domofonów, jednak my staraliśmy się skupić na naszym urządzeniu. Test został wykonany na przełomie 2014-2015 roku od tej pory systemy Safe IP mocno ewoluowały w celu poprawy jakości, mocno wyprzedzając konkurencję.

BADANIE WIDEODOMOFONÓW TCPIP

Analogowe systemy wideodomofonowe zapewniają użytkownikom podstawową funkcjonalność. Niemniej jednak coraz częściej stosuje się technologie IP, które zapewniają przełom w zakresie komfortu i dodatkowej funkcjonalności, nieznanej wcześniej i niedostępnej dla systemów analogowych – jest to praca z aplikacjami mobilnymi, obrazem megapikselowym i wygodą integracji w istniejącym systemie monitoringu. Wideo-domofon wewnątrz sieć TCP-IP to wygodne rozwiązanie w wielu obszarach przemysłu.

Specyfika wideodomofonu IP

Wywoanie w wideo domofonach IP używa kodowania i dekodowania sygnału, co zajmuje trochę czasu i sygnał nie jest odbierany natychmiast. W związku z tym mogą wystąpić zauważalne opóźnienia sygnału i niesynchronizowane audio i wideo. Ponadto istnieje specyficzny zestaw określonych warunków pracy dla wideodomofonów IP. Głównym problemem jest jasne tło i ciemny obiekt obserwacji w niektórych miejscach, w których zainstalowany jest wideodomofon IP. Nadal wiele systemów jest narażonych na bliskość obiektu obserwacji, szczególnie gdy podświetlenie jest włączane w nocy.

Zostało przetestowane kilka modeli wideodomofonów IP.
Wybrano sprzęt testowy spełniający wymagania:

  • Model z jednym przyciskiem wywołania
  • Instalacja w ciemnej ulicy

Jakie parametry zostały przetestowane

Aby zrozumieć rzeczywiste możliwości wideodomofonów, przetestowano kilka urządzeń różnych producentów według następujących parametrów:

  1. Jakość konsumencka: możliwości konfiguracyjne.
  2. Rozdzielczość zintegrowanej kamery.
  3. Jakość obrazu po oświetleniu światłem tła.
  4. Jakość obrazu podświetlenia za pomocą punktowego źródła światła („latarka w ramce”).
  5. Skuteczność wbudowanego podświetlenia – wizualna ocena widoczności użytkownika.
  6. Dźwięk: wbudowany mikrofon i głośnik.
  7. Desynchronizacja wideo i dźwięku w trybie rozmowy.

Charakterystyka techniczna wideo domofonu Safe IP

S06M wyróżnia obudowa antywandalowa – moduł główny znajduje się w specjalnym uchwycie ściennym. Można obrócić kamerę w dowolnym kierunku i w rezultacie podgląd jest dostępny w granicach 175 stopni. Montaż i blokada odbywa się za pomocą tajnej śruby. Instalacja panelu ma szczególną cechę: styki sterujące znajdują się w osobnym kontrolerze, z którym głowica łączy się za pomocą jednego przewodu UTP, gniazdo RJ45 chronione jest specjalną uszczelką. W ten sposób zapewnione jest szybkie i niezawodne połączenie samego panelu. Specyfika tego rozwiązania pozwala na instalację głowicy domofonu na zewnątrz obiektu a kontroler sterujący wewnątrz co zwiększa bezpieczeństwo obiektu i po rozkręceniu urządzenia włamywacz nie będzie w stanie otworzyć drzwi poprzez zwarcie przewodów jak to odbywa się w innych modelach.

Podczas korzystania z S06M kontrola dostępu jest dostępna z komputera PC za pośrednictwem oprogramowania Safe Intercom lub z urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji. W zależności od konkretnych warunków pracy lub wymagań projektu, użytkownik może dostosować parametry kamery w urządzeniu. Kamera w  S06M jest obsługiwana przez wiodące oprogramowanie integratorskie i jest odpowiednia do działania w ramach istniejących systemów nadzoru.

Wyniki testów kamery IP Safe S06M

Wideodomofon Safe IP wykazał najlepszą jakość obrazu w prawie wszystkich eksperymentach. Głośnik S06M ma przyzwoitą głośność, a zainstalowany mikrofon posiada jeden z najlepszych poziomów czułości. Dźwięk z panelu jest gęsty i dość wyraźny, a praca zadeklarowanego systemu usuwania echa nie spowodowała żadnych skarg. Podczas pracy z podświetleniem urządzenie S06M miało dużą przewagę nad konkurentami: twarz i ubranie gościa pozostają wyraźnie widoczne w dowolnym położeniu obiektu względem kamery. Ponadto kamera w wideodomofonie Safe należy do liderów testu maksymalnej rozdzielczości. Dzięki podświetleniu S06M tworzy obraz, w którym twarz i szczegóły ubrań odwiedzającego są wyraźnie widoczne. Dla większej efektywności w takich przypadkach zapewniona jest funkcja rozszerzania zakresu dynamicznego (WDR).

Praca z wbudowanym oświetleniem

Dźwięk i obraz

Prawie wszystkie testowane urządzenia były mało zsynchronizowane audio i wideo, a także niewielkie opóźnienie w transmisji dźwięku. Czynniki te można uznać za niekrytyczne – skuteczność systemu nie ulega zmniejszeniu. Z kolei głośność głośnika i czułość mikrofonu są już niezbędne, ponieważ są bezpośrednio związane z główną funkcją urządzenia – komunikacją między gościem a operatorem.

Ponadto wyniki testu wykazały, że mała rozdzielczość jest wystarczająca do zidentyfikowania osoby. Wyższa rozdzielczość będzie przydatna, jeśli użyjemy domofonu IP również do innych celów, takich jak system nadzoru.

Niskie i trudne oświetlenie

Na liście modeli, które brały udział w teście, wbudowane oświetlenie światłem białym pojawiało się znacznie częściej. Test wykazał, że w nocy nawet przy małym podświetleniu rozmówca czuje się niekomfortowo, ponieważ źródło światła skierowane jest bezpośrednio w oczy, jednocześnie ten typ oświetlenia nie daje gwarancji, że jego obraz będzie jasny i dobrze widoczny. Z drugiej strony oświetlenie w podczerwieni nie oślepia odwiedzających nawet przy dużej mocy. Warto zwrócić uwagę na układ soczewki i podświetlenie – jest lepiej, gdy są rozdzielone. Pozwala to uniknąć odblasków.

Prawdopodobny rozwój segmentu wideodomofonów IP

Jak pokazał ten test, nowoczesne wideodomofony IP są godnym zamiennikiem rozwiązań analogowych. Biorąc pod uwagę korzyści jakie zapewniają systemy IP, można mówić o jednoznacznym wyborze na rzecz systemów. Obecnie rynek wideodomofonów IP znajduje się dopiero na początkowym etapie powstawania – stosunkowo niedawno wiele firm zaprezentowało najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.