Instrukcja konfiguracji wideodomofonu SAFE IP z wideomonitorem S31IP/W

Wideo-monitor S31IP wyposażony jest w uchwyt montażowy do ściany oraz kartę Ethernet ze złączem RJ45 a na „pokładzie” zainstalowany jest wygodny interfejs pozwalający na obsługę oraz konfigurację monitora.

Uwaga! Zaleca się korzystanie z wideo-monitora do pracy z domofonem używając przewodu i karty sieciowej LAN.. Transmisja WiFi możliwa jest tylko w modelu S31IPW, jednak należy pamiętać że do prawidłowej pracy sygnał WiFi musi być bardzo wysoki.

Trzeba pamiętać, że głowica wideo-domofonu musi być sparowane z kontrolerem NC311P. Instrukcja parowania znajduje się pod adresem: https://youtu.be/u20XgLw-QYI

—– Konfiguracja zakładki SIP w bramofonie SAFE do pracy z monitorem S31IP/W —–

 

  1. W bramofonie Safe IP proszę ustawić statyczny adres IP (nie DHCP). Najlepiej użyć statyczny adres IP spoza puli adresów DHCP – pulę adresów DHCP należy spr. w konfiguracji routera. Fabryczny adres IP bramofonu Safe to: 192.168.0.99, aby dostosować adres IP do własnej podsieci najlepiej użyć prosty program SearchCam dostępny na płycie CD lub na stronie www.safeautomation.pl.

Np.: pula dresów DHCP w naszej sieci jest 192.168.2.200 do 192.168.2.254. Statyczny adres IP dla naszych urządzeń należy ustawić poniżej tej puli np.: od 192.168.2.2 do 192.168.2.199 (chyba że są jakieś ograniczenia konfiguracyjne w routerze). Należy też sprawdzić czy adresy nie są zajęte przez inne urządzenia sieciowe.

  1. Należy zalogować się do strony konfiguracyjnej wideodomofonu Safe IP (Info. jak to zrobić jest na płycie CD dostarczonej z produktem) i przejść do zakładki Opcje->Ustawienia sieci->SIP. Po niżej przykładowa konfiguracja zakładki SIP, gdzie wskazujemy na jaki lokalny adres IP wideo-monitora nasz domofon Safe IP ma wykonywać połączenie.

Rys.1 Przykład konfiguracji dla połączenia bezpośredniego SIP

 

  1. W zależności od wersji Wideodomofonu Safe IP można zmieniać parametry wideo oraz rozdzielczość w celu osiągnięcia najlepszego efektu połączenia.

Tutaj należy zmieniać rozdzielczość oraz inne parametry dla wybranego strumienia według uznania. Zakładka „Opcje->Ustawienia wideo->Konfiguracja wideo”.

Rys.2 Przykład parametrów wideo na wersji S06xx, G06xx oraz H06xx

 

  1. Należy jeszcze ustawić parametry audio, aby dostosować najlepszą jakość rozmowy.. Głośność wejścia to moc mikrofonu w bramofonie, głośność wyjścia to moc głośnika.

Rys.3 Przykład parametrów audio w wersji S06xx, G06xx, H06xx

 

—– Konfiguracja wideomonitora S31IP/W —–

Konfiguracja w sieci lokalnej:

  1. Należy podłączyć wideo-monitor S31IP pod router przewodem UTP (zasilanie 12VDC lub PoE48). Następnie należy wybrać przycisk „Stan” oraz zakładkę „Sieć”. Wyświetlony adres IP należy wprowadzić do przeglądarki urządzenia podłączonego do tej samej sieci.

Uwaga! Adresy w obydwu urządzeniach muszą należeć do takiej samej podsieci.

Rys 4. Domyślna strona logowania

Np.: pula dresów DHCP w naszej sieci jest 192.168.2.200 do 192.168.2.254. Statyczny adres IP dla naszych urządzeń należy ustawić poniżej tej puli np.: od 192.168.2.2 do 192.168.2.199 (chyba że są jakieś ograniczenia konfiguracyjne w routerze). Należy też sprawdzić czy adresy nie są zajęte przez inne urządzenia sieciowe.

  1. Po zalogowaniu do wideo-monitora należy przejść w ustawienia sieci oraz zmienić adres IP z dynamicznie przydzielanego na statyczny.

Rys 5. Zmiana adresu IP z dynamicznego na statyczny

 

Rys.6 Po zmianie adresu należy ponownie zalogować się do urządzenia, tym razem w polu adresu przeglądarki wpisując zmieniony już adres IP.

Następnie należy otworzyć zakładkę „Konto” → „Podstawowe” oraz uzupełnić danymi jak poniżej:

Rys 7. Tworzenie konta SIP

 

  1. Aby skonfigurować połączenia wychodzące pod przyciskiem szybkiego wybierania SOS należy otworzyć zakładkę „Ustawienia” → „Interkom” i podobnie jak niżej wprowadzić adres IP domofonu.Rys 8. Konfiguracja połączenia wychodzącego

 

  1. Aby utworzyć podgląd kamery podczas dzwonienia należy przejść do zakładki „Ustawienia” → „Podgląd”oraz wypełnić informacje jak na obrazku poniżej:

Rys 9. Konfiguracja podglądu

 

Uwaga!

Numer urządzenia musi być adresem IP domofonu, lecz docelowy URL może być adresem IP innej kamery. Jeśli przykładowo jest osobna zewnętrzna kamera, można podać jej adres login oraz hasło w trzech ostatnich polach.

Producent nie bierze odpowiedzialności za kompatybilność strumienia RTSP oraz Onfiv kamer IP firm trzecich z wideo-monitorem S31IP/W.

  1. Aby poprawnie skonfigurować wycia przekaźnikowe należy przejść do odpowiednich ustawień, z panelu przeglądarki należy wybrać opcje „Ustawienia” → „Przekaźnik”

 

Uwaga! W konfiguracji możemy dodać do 3 kanałów (przekaźników)zewnętrznych  dla jednego wideodomofonu IP,  oraz jeden przekaźnik wewnętrzny monitora. Jeśli zakładamy że będziemy sterować dwoma urządzeniami np.: furtką i bramą, należy procedurę dodawania kanału przeprowadzić dwa razy.

Przekaźniki praca w dtmf

Rys 10. Przykładowa konfiguracja przekaźników

Każda cyfra wybierania tonowego DTMF  musi być poprzedzona znakiem „#”.

Rys 11. Konfiguracja przekaźników

 

Ustawienia ikon klucza pozwala tworzyć przyciski podpisane wyznaczonymi etykietami. Kolumna „Typ” oznacza, który przycisk aktywuje dany przekaźnik. Przyciski pojawią się na ekranie podczas rozmowy.

Wyżej przedstawiamy również „Ustawienia przekaźnika WEB”, można skonfigurować piąty klawisz, który aktywuje zdalny przekaźnik, na w innym domofonie Safe IP. Można użyć innych sterowników http, podłączone do sieci mogą być sterowane przez funkcje „Zdalny przekaźnik WEB”.

 

WSKAZÓWKA

Jeśli instrukcja nie odpowiada opcją w Twoim urządzeniu, prosimy o kontakt na serwis@hatpol.pl z prośbą o pliki aktualizacji oprogramowania dla S31IP.

Uwaga! Podczas rozmowy dla dobrej komunikacji, należy mówić w stronę mikrofonu na monitorze z odległości 20-30cm.

________________________________________________________________________________________

Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego. 

Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umie\szczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go   firmom, bądź instytucjom prowadzących zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego  przetwarzania i składowania takich urządzeń.